TUNA ÜNER Sanatçı Hakkında

Untitled, 2017

80x60 cm

Mixed technic on canvas

Signed, Not Framed

Tuna ÜNER (1988- İstanbul)

Tuna ÜNER (1988- İstanbul)

1988 yılında Istanbul’da doğdu.Mimar SinanGüzel Sanatlar Üniversitesi

Resim Bölümünde eğitim almıştır.

Sanatçı, günlük yaşamında yaptığı şehir ve doğaya dair gözlemleri yeni anlam

arayışları içerisinde resmin olanaklarıyla tekrar üretir. Dış gözlem sonucu ortaya

çıkan somut bulguları, insan zihninin soyutlayabilme yeteneğine tabi tutarak

onun yaratıcı eylemini tetikler. Bu yaratıcı eylem sürecinde doğada ve şehirde

her gün rastlanılan ancak hissedilemeyen inişler ve çıkışlar, yataylık ve dikeylik,

diyagonaller, zigzaglar ve dalgalar alegorik bir bütüklük arz eder. Sanatçı, yaptığı

gözlemleri zihin dünyasının oyuncu tavrı ile bütünleştirerek ritmik deformasyonlar

üretmekte, bunu yaparken de performansın olanaklarını kullanmaktadır.

Sergiler

2019 18. Ekim Geçidi Disiplinlerarası Çağdaş Sanat Sergisi (Karma Sergi) /

İzka Tower

2019 Olay Ufku - Event Horizon (Karma Sergi) / Labirent Sanat

2018 ARTIST 2018 (Karma Sergi) / TÜYAP 28. İstanbul Sanat Fuarı

2018 RitimAnaliz (Karma Sergi) / Rem Art Space

2017 Gerçek 4.0 - Reality 4.0 (Karma Sergi) / Endless Art Taksim

2015 30 Years PostHoc II (Karma Sergi) / Mine Sanat Galerisi

Eğitim

2008-2020 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Resim Bölümü

2007-2008 Ressam Reşat Bayraktar atölyesinde eğitim almıştır.

2006-2007 Adasanat, Memet Güreli Atölyesinde eğitim almıştır.

2002-2006 Kadiköy İntaş Lisesi - Matematik-Fen Bölümü

Deneyim

2009- Resim Eğitimi, Tuna Üner Studio

2009 yılından bu yana Tuna Üner Studio çatısında yağlıboya, akrilik, yağlı ve kuru

pastel, guaj boya, suluboya, kuruboya, mürekkep,karakalem ve füzen gibi çoklu

malzemeleri içeren resim teknikleriyle çocuklara ve yetişkinlere birebir ve grup

halinde dersler vermektedir. Birey ve grup ihtiyaçları çerçevesinde yaratıcı zeka

gelişimi ve sanatın terapi niteliği üzerine ders içerikleri şekillendirilmektedir.

2014-2016 Şef Yardımcısı, Muhteşem Yüzyıl Dizisi Dekor Tasarımı

Muhteşem Yüzyıl Müzesi ile Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Muhteşem Yüzyıl Bağdat

Fatihi IV. Murad dizi setlerinde dekor tasarımı, dekor üretimi ve ekip yönetimi

alanlarında Şef Yardımcısı olarak görev almıştır.

2008-2009 Asistan, Ressam Reşat Bayraktar Atölyesi

Ressam Reşat Bayraktar Güzel Sanatlara Hazırlık ve Resim Eğitimi Kursu

bünyesinde birey ve grup derslerinde asistan olarak görev almıştır.